ગુજરાતમાં ગાંધી જયંતિ ની રજાને કારણે નવા અને જુના કપાસની આવક ઘટી

Agriculture in Gujarat the new and old cotton crop income decreased due to Gandhi Jayanti holiday

ગુજરાતમાં આજે નવા કપાસની આવક ઘટીને ૩૪હજાર મણ રહી હતી જેની સામે જુના કપાસની આવક આજે ઘટીને ૧૨ હજાર મણ જ રહી હતી. 

આજે નવા કપાસની આવક રાજકોટમાં ૩૫૦૦ મણ ( રૂ.૭૫૦ થી ૯૯૧), બોટાદમાં ૫૦૦૦ મણ ( રૂ.૭૫૦-૧૦૦૦), હળવદમાં ૧૫૦૦૦ મણ (રૂ.૮૦૦-૧૦૦૦), જસદણમાં ૪૦૦૦ મણ (રૂ.૭૦૦-૯૫૦), જામજોધપુરમાં ૪૦૦ મણ (રૂ.૬૦૦-૯૬૦), બાબરામાં ૩૫૦૦ મણ(રૂ.૬૮૦-૯૯૦), મોરબીમાં ૧૦૦૦ મણ (રૂ.૭૦૦-૯૬૧), તળાજામાં ૧૨૦૦ મણ (રૂ.૫૫૦-૮૫૦) ની આવક હતી. 

નવા કપાસની આવક આજે ઘટીને ૩૪ હજાર મણની હતી જે ગઇકાલે ૬૦ હજાર મણની હતી. ગાંધીજયંતિને કારણે કેટલાંક માર્કેટયાર્ડ બંધ હોઇ આજે કપાસની આવક ઘટી હતી.

જ્યારે જુના કપાસની આવક આજે રાજકોટમાં ૫૫૦૦ મણ (રૂ.૮૫૦-૧૦૦૨), જસદણમાં ૪૫૦૦ મણ (રૂ।.૭૫૦-૧૦૨૪), જામજોધપુરમાં ૧૬૦૦ મણ (રૂ.૮૪૦-૯૯૦),ની આવક હતી. 

જુના કપાસની આવક આજે ૧૨ હજાર મણની હતી જે ગઇકાલે ૧૯ થી ૨૦ હજાર મણની હતી.

કોમેન્ટ કરો (0)
વધુ નવું વધુ જૂનું