મગફળીમાં નબળા માલમાં રૂ.૧૫ થી ર૦નો સુધારોઃ આવકો આજથી વધશે

Improvement of Rs15 to Rs20 in weak groundnut or peanut crop price Agriculture in Gujarat Revenue will increase from today

ચોમાસાએ સત્તાવાર રીતે વિદાય લઈ લીધી હોવાથી ખેડૂતો હવે પુરજોશમાં મગફળી કાઢવા લાગ્યા છે અને આ કાઢેલી મગફળીની આવકો હવે ચાલુ સપ્તાહથી સૌરાષ્ટ્ર-ગુજરાતમાં દેખાવા લાગે તેવી પૂરી સંભાવનાં છે. 

નબળો માલ હવે થોડો સુકાયો હોવાથી તેનાં ભાવમાં શનિવારે રૂ.૧૫ થી રપનો વધારો થયો હતો. વેપારીઓ કહે છેકે ચાલુ સપ્તાહથી સૌરાષ્ટ્રમાં એક લાખ ગુણી ઉપરની આવકો થાય તેવી સંભાવના છે. 

ગોંડલ યાર્ડ પણ રવિવારે બપોર પછી નવી આવકો ખોલી છે અને કેટલી આવક સોમવાર સવાર સુધીમાં થાય છે તેનાં ઉપર નજર છે. 

રાજકોટમાં પણ આવકો શનિવારે ર૩ હજાર ગુણી આસપાસની થઈ હતી, ચાલુ સપ્તાહથી આવકો વધી શકે છે. હળવદમાં હવે આવકો વધવાનાં ચાન્સ નથી. ડીસા-ઈડર-પાથાવાડા પંથકમાં આવકો હવે વધશે.

શનિવારે મગફળીમાં ગોંડલનાં પેન્ડિંગ માલનાં વેપાર ગણીએ તો કુલ સવા લાખ ગુણી ઉપરનાં વેપાર કે આવકનો અંદાજ છે.

સૌરાષ્ટ્રમાં શનિવારે ૧.૨૫થી ૧.૩૫ લાખ ગુણી વસ્યે આવક-વેપાર થયા

રાજકોટમાં મગફળીની કુલ ૨૩ હજાર ગુણીની આવક હતી અને ત્રણેક હજાર ગુણી પેન્ડિંગ પડી હોવાનો અંદાજ છે. ભાવ ટીજે ૩૭માં રૂ.૭૫૦થી ૯૫૦, ર૨૪ નંબર રોહીણીમાં રૂ.૮૦૦થી ૯૬૦, ૩૯ નંબરમાં રૂ.૮૫૦થી ૯૮૦, જી-૨૯માં રૂ.૮૫૦થી ૧૦૨૦ અને ૬૬ નંબરમાં રૂ.૮૨૦થી ૧૦૦૦નાં ભાવ હતાં.

ગોંડલમાં કુલ ૧૫ થી ૧૭ હજાર ગુણીનાં વેપાર હતા. ભાવ જીણીમાં રૂ.૮૦૦થી ૯૫૦ અને જાડીમાં રૂ.૭૦૦થી ૧૦૦૦ સુધીનાં ભાવ હતાં.

હળવદમાં ૧૩ હજાર ગુણીની આવક હતી અને ભાવ કોકાકોલામાં રૂ.૭૫૦થી ૮૨રપ અને સારામાં રૂ.૯૦૦થી ૯રપનાં ભાવ હતાં.

હિમતનગરમાં ૧૦ હજાર ગુણીની આવક હતી અને વેપારો ૧રથી ૧૩ હજાર ગુણીનાં થયા હોવાથી હવે પેર્ન્ડિંગ માલ નથી. ભાવ રૂ.૧૦૦૦થી ૧૧૭૦નાં હતાં. ઉત્તર ગુજરાતમાં સુકો માલ વધારે આવે છે. 

ડીસામાં ૨૧ હજાર ગુણીની આવક હતી ભાવ રૂ.૮૫૧થી ૧૦૫૧નાં હતાં. ઈડરમાં ૮૫૦૦ ગુણી આવક હત અને ભાવ રૂ.૯૮૦થી ૧૧૧૪નાં ભાવ હતાં. પાલનપુરમાં ર૫૦૦ ગુણીની આવક હતી.

કોમેન્ટ કરો (0)
વધુ નવું વધુ જૂનું