સૌરાષ્ટ્રમાં વરસાદી વાતાવરણથી નવા કપાસની આવકમાં ઘટાડો, ભાવ ટકેલા

Rainy weather in Agriculture of Gujarat Saurashtra reduces the income of new cotton crop prices are stable

ગુજરાતમાં આજે નવા કપાસની આવક ઘટીને ૩૫ હજાર મણ રહી હતી અમરેલી-બોટાદ પંથકમાં વરસાદ પડતાં આજે નવી આવક ઘટી હતી. 

આજે નવા કપાસની આવક રાજકોટમાં ૨૫૦૦ મણ ( રૂ.૬૫૦ થી ૯૨૦), બોટાદમાં ૧૨૦૦૦ મણ ( રૂ.૭૫૦-૧૦૦૦), હળવદમાં ૬૦૦૦ મણ (રૂ।.૭૨૫-૯૭૦), અમરેલીમાં ૫૦૦૦ મણ (રૂ.૬૦૦-૯૨૦), સાવરકુંડલામાં ૫૦૦૦ મણ (રૂ.૬૫૦-૯૦૦), જસદણમાં ૩૦૦૦ મણ (રૂ।.૬૦૦-૯૦૦), જામજોધપુરમાં ૨૦૦ મણ (રૂ।.૫૦૦-૮૨ર૫)ની અને રાજુલામાં ૬૦૦ મણ (રૂ।.૭૦૦-૯૫૦) આવક હતી. 

આમ, નવા કપાસની આવક આજે ૩૪ થી ૩૫ હજાર મણની હતી જે ગઇકાલે ૪૪ થી ૪પ હજાર મણની જ હતી.

જ્યારે જુના કપાસની આવક આજે રાજકોટમાં ૬૫૦૦ મણ (રૂ.૬૫૦-૯૯૨)), બોટાદમાં ૧૫૦૦ મણ (૭૫૦-૧૦૦૦), અમરેલીમાં ૪૦૦૦ મણ (રૂ.૮૫૦-૧૦૧૫), સાવરકુંડલામાં ૧૦૦૦ મણ (ટરૂા.૮૫૦-૧૦૧૦), જસદણમાં ૩૦૦૦ મણ (રૂ।.૮૨૦-૯૮૦), જામજોધપુરમાં ૩૦૦૦ મણ (રૂ।.૮૨૦-૯૮૦), ગોડલમાં ૧૫૦૦ મણ (રૂ।.૬૫૦-૧૦૨૫) અને બાબરામાં ૨૫૦૦ મણ (રૂ।.૫૭૦-૯૯૦), તળાજામાં ૯૦૦ મણ (રૂ।.૬૦૦-૦૦) અને રાજુલામાં ૧૧૦૦ મણ (રૂ।.૭૦૦-૧૦૪૦)ના હતા.

(કૌસમાં કપાસના ભાવ બતાવેલા છે) આમ, જુના કપાસની આવક આજે ૩૦ થી ૩૧ હજાર મણની હતી જે ગઇકાલે ૨૯ થી ૩૦ હજાર મણની હતી.

કોમેન્ટ કરો (0)
વધુ નવું વધુ જૂનું