કપાસમાં જીનપહોંચ ભાવ મણે રૂ.10 ઘટયા, દેશમાં કપાસની આવક વધી

cotton Gin reach prices in fell by Rs10 in Agriculture in India cotton crop income increased

દેશમાં આજે કપાસની આવક વધીને ૧.૧૦ લાખ ગાંસડીની થઇ હતી. નોર્થમાં નવા કપાસની આવક ઝડપથી વધી રહી છે. નોર્થમાં આજે રૂની આવક ૫૫ થી ૫૭ હજાર ગાંસડી જળવાયેલી હતી.

ગુજરાત, મહારાષ્ટ્ર, મધ્યપ્રદેશ અને દક્ષિણ ભારતના રાજ્યોમાં વરસાદી જોર ઓછું થતાં આ રાજ્યોમાં આવકો વધી હતી. પંજાબ, રાજસ્થાન અને હરિયાણામાં કપાસના ભાવ આજે ટકેલા હતા. નોર્થમાં કપાસનો ભાવની રેન્જ મણદોઠ રૂ।.૧૦૨૦ થી ૧૧૪૦ની હતી.

ગુજરાતમાં આજે નવા કપાસની આવક વધીને ૨.૩૦ થી ૨.૩૫ લાખ મણની હતી કારણ કે મેઇન લાઈન અને ઉત્તર ગુજરાતમાં કપાસની આવક વધી હતી પણ તેની સામે સૌરાષ્ટ્રમાં આવક વધીને નવા કપાસની ૧.૫૫ થી ૧.૬૦ લાખ મણની હતી. 

જેમાં બોટાદમાં ૪૦ હજાર મણ (રૂ.૯૮૦-૧૧૦૦), હળવદમાં ૧૫ હજાર મણ (રૂ.૯૦૦-૧૦૭૦), અમરેલીમાં ૧૨ હજાર મણ (ફરૂા.૯૦૦-૧૦૯૦), જસદણમાં ૧૨ હજાર મણ (રૂ.૯૮૦-૧૦૭૫), બાબરામાં ૧ર હજાર મણ (રૂ.૯૨૦-૧૧૦૦) અને રાજકોટમાં ૧૦ હજાર મણ (રૂ.૯૮૦-૧૦૭૦) ની હતી(કોંસમાં ભાવ લખેલા છે) એવરેજ ભાવ નવા કપાસમાં નીચામાં ભાવ રૂ.૮૫૦-૯૫૦ અને ઊંચામાં રૂ.૧૦૬૦ થી ૧૧૦૦ હતા. 

નવા કપાસમાં આજે ભાવ લગભગ ટકેલા હતા. જૂના કપાસની આવક આજે વધીને ૧૩ હજાર મણની હતી જેમાં રાજકોટમાં ૬ હજાર મણ (રૂ.૮૫૦-૧૦૩૦) અને અમરેલીમાં ૩ હજાર મણ(રૂ।.૮૦૦-૧૦૨ર૫)ની આવક હતી. જુના કપાસના ભાવ આજે થોડા સુધર્યા હતા.

જીનપહોંચ નવા કપાસમાં ભાવ આજે મણે રૂ।.૧૦ થી ૧૫ ઘટયા હતા. નવા કપાસ ૧૭ થી ૨૦ ટકા હવાવાળા કપાસના જીનપહોંચ રૂ.૧૦૬૫-૧૦૭૦ થયા હતા પણ મિડિયમ કપાસના ભાવ આજે રૂ।.૧૦૪૫ થી ૧૦૬૫ સુધી બોલાતા હતા અને ૩૦ થી ૪૦ ટકા હવાવાળા કપાસના રૂ.૧૦૨૫ થી ૧૦૪૦ ભાવ થયા હતા. 

જુના સુપર કપાસના જીનપહોંચ રૂ।.૯૮૦-૯૮૫ ભાવ હતા. સૌરાષ્ટ્રમાં મહારાષ્ટ્રના નવા કપાસના રૂ।.૧૦૪૦-૧૦૫૦ હતા તેમજ મેઇન લાઇનના કપાસના રૂ।.૧૦૩૦ થી ૧૦૪૦ હતા. 

કડીમાં મહારાષ્ટ્રના કપાસના ભાવ મણે રૂ।.૫ થી ૭ ઘટયા હતા. કડી પહોંચ આજે મહારાષ્ટ્રના કપાસના ભાવ ઊંચામાં રૂ.૧૦૦૦ થી ૧૦૪૦ બોલાતા હતા.

કડીમાં મહારાષ્ટ્રની આજે ૧૦૦ થી ૧૨૫ ગાડીની અને કાઠિયાવાડની ૧૫૦ થી ૧૬૦ ગાડીની આવક હતી. કડીમાં કાઠિયાવાડના કપાસના રૂ।.૫ ઘટીને રૂ.૧૦૭૫ થી ૧૦૮૦ બોલાતા હતા. 

મેઇન લાઇનના કપાસના આજે રૂ.૧૦૦૦ થી ૧૦૪૦ના ભાવ બોલાતા હતા. કડીમાં આજે બધુ મળીને ૩૫૦ થી ૪૦૦ ગાડી કપાસની આવક હતી.

કોમેન્ટ કરો (0)
વધુ નવું વધુ જૂનું