ગુજરાતમાં રવિ પાકોનું 30 ટકા વાવેતર પૂર્ણ: ગત વર્ષથી 110 ટકા વધ્યું

Gujarat sowing 30 per cent Rabi Crops completed Agriculture in Gujarat sowing increased by 110 per cent from last year

ગુજરાતમાં સારા ચોમાસાને પગલે આ વર્ષે ખેડૂતોએ શિયાળુ વાવેતર ગત વર્ષની તુલનાએ વહેલું કર્યું હોવાથી રાજ્યમાં સામાન્ય વાવેતરની તુલનાએ ૩૦ ટકા વાવણી પૂર્ણ થઈ ગઈ હોવાનું સરકારે જાહેર કર્યું છે.

સારા વરસાદ અને ભેજ લેવલ સારૂ હોવાથી ખેડૂતોએ વાવણીકાર્ય પૂર જોશમાં શરૂ કર્યું

ગુજરાત સરકારનાં કૃષિ વિભાગ દ્વારા જાહેર કરવામાં આવેલા આંકડાઓ પ્રમાણે ૧૭મી નવેમ્બર સુધીમાં રાજ્યમાં કુલ ૧૦.૧૯ લાખ હેક્ટરમાં રવી વાવેતર સંપન્ન થયું છે, જે ગત વર્ષની તુલનાએ ૧૧૦ ટકાનો વધારો બતાવે છે અને છેલ્લા ત્રણ વર્ષનાં સરેરાશ વાવેતર વિસ્તારની તુલનાએ ૩૦ ટકા જેટલું વાવેતર બતાવે છે.

ઘઉ, ધાણા-જીરૂ, ચણા સહિતનાં પાકોનાં વાવેતરમાં મોટો વધારો જોવા મળ્યો

ગુજરાતમાં શરૂઆતનાં તબક્કામાં હાલ તમામ પાકોનું વાવેતર ગત વર્ષની તુલનાએ ઘણું જ વધારે બતાવે છે, પરિણામે વાવેતરનો સાચો ચિતાર કાઢવો મુશ્કેલ છે. 

ડિસેમ્બરનાં બીજા પખવાડિયામાં વાવેતરનો સાચો ચિતાર આવી શકશે. ઘઉ-ચણા  અને રાયડાનાં વાવેતર ઉપર આ વર્ષે ખેડૂતોનો ઝોક વધારે રહે તેવી ધારણાં વેપારીઓ વ્યક્ત કરી રહ્યાં છે.


ગુજરાતમાં તા.17 નવેમ્બર સુધીનો રવિ વાવેતર વિસ્તાર (હેક્ટરમાં)
પાકનું નામ છેલ્લા ત્રણ વર્ષનું ગત વર્ષ વાવેતર ચાલુ વર્ષ વાવેતર વધઘટ (ટાકામાં)
ઘઉં પિયત 10,45,923 39,802 1,40,959 245
ઘઉં બીન-પિયત 40,590 1,265 5,366 324
જુવાર 28,322 952 6,211 552
મકાઈ 1,08,503 27,362 18,303 -33
ચણા 2,91,683 26,294 2,28,394 769
રાયડો 1,96,382 11,7579 1,30,642 11
જીરૂ 4,06,141 19,723 50,496 156
ધાણા 62,641 41,18 23,695 475
લસણ 13,599 1,519 4,721 211
સુવા 13,852 31,22 1,972 -39
ઈસબગુલ 13,547 401 204 0
વરિયાળી 40,825 7,189 9,314 30
ડુંગળી 38,827 2919 13,044 347
બટાટા 1,23,193 23,570 33,886 44
કુલ વાવેતર (હેક્ટરમાં) 34,38,352 4,76,770 10,19,870 110
કોમેન્ટ કરો (0)
વધુ નવું વધુ જૂનું