નાશીકમાં ડુંગળીની આવકો વધતી ન હોવાથી લોકલ ડુંગળીના ભાવમાં સ્થિરતા

ઊંચી સપાટી પર ડુંગળીની બજારમાં ભાવ અથડાય રહ્યાં છે. નાસીકમાં નવી ડુંગળીની આવકો જેટલી વધવી જોઈએ એટલી વધતી નથી. લોકલમાં પણ આવકો છેલ્લા બે-ચાર દિવસથી સરેરાશ સ્ટેબલ છે, જને પગલે ભાવમાં સરેરાશ સ્થિરતાનો માહોલ જોવા મળી મળી રહ્યો છે.

commodity market news of onion income not increase in nashik kanda market due to local onion price today stable

મહુવામાં લાલ ડુંગળીની ૪પ હજાર થેલાની આવક સામે ભાવ રૂ.૧૫૦ થી ૫૩૮નાં ભાવ હતાં.

સફેદમાં ૩૩ હજાર થેલાની આવક સામે ભાવ રૂ.૧૧૨ થી ૩૮૬નાં જોવા મળ્યાં હતાં.

રાજકોટમાં ડુંગળીની ૪૧૦૦ ક્વિન્ટલની આવક હતી અને ભાવ રૂ.૮૦ થી ૪૧૫નાં જોવા મળ્યાં હતાં.

ગુજરાતમાં સારી ક્વોલિટીની ડુંગળીમાં મણનાં રૂ.૫૦૦ ઉપરનાં ભાવ...

ગોંડલમાં લાલ ડુંગળીની ૨૬૭૦૦ ભારીની આવક સામે ભાવ રૂ.૧૦૧ થી ૫૦૬નાં ભાવ હતાં. ફેક્ટરીબર માલમાં અત્યારે મહુવાની લેવાલી ઓછી હોવાથી તેનાં ભાવ રૂ.૧૦૦ થી ૨૦૦ વચ્ચે જ ક્વોટ થાય છે. મોટા ભાગની ફેક્ટરીઓમાં અત્યારે ડુંગળીમાથી કેબલ બનાવવાની કામગિરી બંધ જેવી જ પડી છે.

વેપારીઓ કહે છેકે નાશીકમાં ડુંગળીની આવકો ખાસ વધતી નથી. પીપંલગાવ મંડીમાં લાલ કાંદાની કુલ ૫૦૦ સાધનની આવક સામે ભાવ રૂ.૧૩૦૦ થી ૨૬૫૦નાં હતાં. જ્યારે મોડલ ભાવ રૂ.૨૧૫૦નાં હતાં. ગોલ્ટ ક્વોલિટીમાં રૂ.૪૦૦ થી ૧૫૦૦નાં ભાવ હતાં.

કોમેન્ટ કરો (0)
વધુ નવું વધુ જૂનું