ગુજરાતમાં સારી કવોલીટીના કપાસની અછત વધતા કપાસના ભાવમાં ફરી વધારો

સર્વત્ર ગુજરાતમાં સારી ક્વોલીટીના કપાસની વધતી અછત અને કવોલીટી વેરિએશન વધી રહ્યું હોઇ એકદમ સુપર ક્વોલીટી કપાસ ઊંચા ભાવ દેતાં પણ જીનરોને મળતો નથી જેને કારણે શુક્રવારે સતત બીજે દિવસે કપાસમાં મણે રૂ.૧૫ થી ૨૦ વધ્યા હતા. 

today commodity market news of good quality cotton income shortage in gujarat kapas na bhav aaj raise

સૌરાષ્ટ્રના કપાસના અગ્રણી બ્રોકરે જણાવ્યું હતું કે મહારાષ્ટ્રમાં ગુજરાત કરતાં રૂના ભાવ ઊંચા હોઈ ત્યાંના કપાસના ખેડૂતોને ત્યાં બેઠા સારા ભાવ મળવા લાગતાં છેલ્લા ત્રણ દિવસથી મહારાષ્ટ્રના કપાસની આવક સતત કપાઈ રહી છે તેમજ અહીં ફરધર કપાસમાં કવોલીટી બહુ જ નબળી નીકળી હોઇ હવે બોટાદ લાઈન સિવાય ક્યાંય સારી ક્વોલીટીનો કપાસ બચ્યો નથી.

શુક્રવારે જીનપહોંચ સુપર બેસ્ટ કપાસના રૂ.૨૦૪૦ થી ૨૦૫૦ બોલાતા હતા તેમજ લોકલ ફરધર મિડિયમ કપાસના રૂ.૧૮૦૦ થી ૧૮૫૦ અને હલકાના રૂ.૧૬૦૦ થી ૧૬૫૦ બોલાતા હતા. મહારાષ્ટ્રના કપાસના ઊંચામાં રૂ.૨૦૦૦ બોલાયા હતા.

કડીમાં પણ કપાસમાં રૂ.૧૦ થી ૨પ સુધર્યા હતા કડીના બ્રોકરે જણાવ્યું હતું કે શુક્રવારે મહારાષ્ટ્રના કપાસની આવક ૧૦૦ ગાડી કરતાં પણ ઓછી આવી હોઇ મહારાષ્ટ્રના કપાસના ઊંચામાં રૂ.૨૦૦૦ બોલાય ગયા હતા તેમજ કાઠિયાવાડના કપાસના ઊંચામાં રૂ.૨૦૨૦ થી ૨૦૩૦ બોલાયા હતા.

કોમેન્ટ કરો (0)
વધુ નવું વધુ જૂનું