ગુજરાતમાં મગફળીમાં ઓછી લેવાલી ના કારણે મગફળીનાં ભાવમાં ઘટાડો

મગફળીનાં ભાવમાં પાંખી લેવાલી વચ્ચે ભાવમાં સરેરાશ રૂ.૫ થી ૧૦નો પ્રતિ ૨૦ કિલો ઘટાડો જોવા મળ્યો હતો. મગફળીની વેચવાલી હવે વધવાનાં પણ ચાન્સ નથી. ગોંડલ-રાજકોટમાં સરેરાશ દૈનિક ધોરણે આવક અને વેપાર થવા લાગ્યાં છે અને હવે પેન્ડિંગ માલ ખાસ બચતા નથી.

today commodity market news of peanut market sales less in Gujarat magfali na bhav today fall

આગામી દિવસોમાં મગફળીની બજારનો મોટો આધાર હવે નાફેડ ઉપર છે. નાફેડનું દૈનિક ઓનલાઈન ઓક્શન થાય છે, પંરતુ તેનો જથ્થો હજી દશેક દિવસ સુધી ખાસ બજારમાં આવે તેવી સંભાવનાં દેખાતી નથી.

ગોંડલમાં ૧૪થી ૧૫ ગુણીનાં વેપાર હતાં. ભાવ જી-૨૦માં રૂ.૧૦૦૦ થી ૧૧૬૪૦ હતાં. જ્યારે ૩૯ નંબરમાં રૂ.૯૦૦ થી ૧૦૫૦ના ભાવ હતાં. ૩૭ નંબરમાં રૂ.૯૫૦ થી ૧૦૫૦ અને ૨૪ નંબરમાં રૂ.૧૦૦૦ થી ૧૧૪૬૬ સુધીનાં ભાવ હતાં. ૩૭ કે ર૨૪-રોહીણી જાતમાં ખાસ ઘરાકી નથી. ૩૯ નંબરમાં ઘરાકીનો ટેકો હતો.

રાજકોટમાં મગફળીની ૧૦ હજાર ગુણીની આવક હતી અને વેપાર પણ એટલા જ હતાં. ભાવ ૨૪ નં. રોહીણીમાં રૂ.૯૩૦ થી ૧૦૯૦, ૩૯ નં.માં રૂ.૯૦૦ થી ૧૦૩૦, જી-૨૦માં રૂ.૯૯૦ થી ૧૧૪૦, બીટી ૩રમાં રૂ.૧૦૦૦ થી ૧૦૯૦નાં ભાવ હતાં. ૯૯ નંબરમાં કોઈ વેપાર નહોંતાં.

ડીસામાં ૨૩૩ ગુણીની આવક સામે ભાવ રૂ.૧૦૨૧ થી ૧૦૭૧નાં હતાં.

હિંમતનગરમાં મગફળીની ૧૫૦થી ૨૦૦ ગુણીની આવક હતી અને ભાવ રૂ.૧૦૦૦ થી ૧૩૮૦નાં ભાવ હતાં.

કોમેન્ટ કરો (0)
વધુ નવું વધુ જૂનું