કચ્છ માર્કેટિંગ યાર્ડ ભાવ - kutch bhuj market yard

______________________________

Hello Khedut Mitro, Aa ma apne Kutch Bhuj marketing yard na bajar bhav vishe ane badhi Janasi ane shakbhaji na bazar bhav janva malse ane jo Kutch Bhuj market yard na bajar bhav ni vaat kri to Kutch bhuj marketing yard na bajar bhav ni vaat kri to APMC bhuj market yard bajar bhav, APMC anjar market yard bajar bhav, APMC kutch fruit market yard bajar bhav, APMC rapar market yard bajar bhav, APMC bhachau market yard bajar bhav janva malse jethi mane aasha chhe ke gujarat market yard na bazar bhav no aa post tamne gamshe.
કોમેન્ટ કરો (0)