કપાસમાં ધીમી ગતિએ એકધારા વધતા ભાવ, સારી કવોલીટી માં ભાવ વધ્યા

દેશભરમાં કપાસની આવક હવે વધવાની શક્યતા દેખાતી નથી. છેલ્લા દસ દિવસથી કપાસની આવક ઘટીને ૩૨ થી ૩૮ લાખ મણની વચ્ચે …

વધુ વાંચો